De Ambulance Site
alles over ambulances
Aandachtsuurtje
Groene lamp
Webdesign: Frank Dusoswa
Staatssecretaris wil verpleging verbeteren

Ouderen krijgen aandachtsuurtje

Jan-Willem Navis
DEN HAAG -
Iedere bewoner van een verpleeghuis moet dagelijks één uur persoonlijke aandacht krijgen van een begeleider. In dat uurtje kunnen de twee doen wat de oudere graag wil, bijvoorbeeld samen door oude fotoalbums bladeren of een ommetje maken.
Hulpverlening bij grootschalige ongevallen.

Hulpverlening bij ongevallen zijn te onderscheiden in verschillende stadia, zo maakt u in dit hoofdstuk kennis met de opschaling van ongevallen. De protocollen hiervoor zijn bij de CPA-centralist en ambulance-hulpverleners bekend, jaarlijks wordt hier een bijscholingsdag over gehouden. Op deze dag wordt met name de taak van de eerst aanwezige ambulance besproken en geoefend.

De stadia zijn te onderscheiden in;

Stadium 0 standaard ongeval met 1 a 2 slachtoffers
Stadium 0 standaard ongeval met meerdere slachtoffers
Stadium 0+ grootschalig ongeval
Stadium 1 ramp

Laten we als voorbeeld stadium 0+ nemen. Na de melding van de CPA, gaat de ambulance onder het voeren van blauw zwaailicht en sirene naar de opgegeven locatie. Ter plaatse wordt de ambulance op een veilige plaats geparkeerd, de ambulance-hulpverleners dragen zorg voor de herkenbaarheid door middel van groene hesjes en petjes met een blauwe "Star of Life". Ook gaan de blauwe zwaailichten uit, in plaats hiervan wordt het groene zwaailicht in werking gezet.
Dat is het belangrijkste onderdeel van het plan dat staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) op Prinsjesdag wil presenteren om de kwaliteit in de verpleeghuizen te verbeteren, zeggen ingewijden tegen De Telegraaf. Daar wordt nu geklaagd dat er veel te weinig personeel is, waardoor ouderen wegkwijnen ’achter de geraniums’.

Het is de bedoeling dat voor iedere bewoner jaarlijks een budget van om en nabij de duizend euro beschikbaar komt voor individuele activiteiten. Dat is voldoende voor een uur begeleiding gedurende vijf dagen per week. Daarbij is rekening gehouden met een uurtarief van ongeveer 50 euro, maar als instellingen goedkopere begeleiding weten te regelen, dan kan er veel meer persoonlijke aandacht komen. Hiervoor is in totaal zo’n 133 miljoen euro beschikbaar.

Ontlast

Dat heeft als voordeel dat de zorgmedewerkers in de verpleeghuizen een beetje worden ontlast, waardoor zij kunnen werken aan betere zorg. Dankzij meevallers die de PvdA mocht verdelen, zijn er ook nog enkele tientallen miljoenen per jaar beschikbaar voor het geven van cursussen aan personeel en voor het intensiveren van het kwaliteitstoezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De voornemens van de PvdA-staatssecretaris zijn de invulling van een plan dat hij dit voorjaar presenteerde. Dat kwam er omdat onder meer zijn eigen vader in de krant klaagde over de slechte zorg in het verpleeghuis van zijn vrouw.

Eerder was al uitgelekt dat de sociaaldemocraten veel geld uit zouden trekken voor de verpleeghuiszorg. De precieze besteding was toen nog niet bekend. De fractie zou er bij Van Rijn op hebben aangedrongen dat er geen onnodige administratie wordt bedacht om te controleren of er echt één op één aandacht aan de bewoners wordt besteed.

Het geld komt uit extra uitgaven die de coalitie vanaf volgend jaar wil doen en waarvan de PvdA 375 miljoen euro mag toewijzen. De partij geeft ook geld aan kinderopvang, omdat ze een bezoek aan de crèche nuttig vindt voor de ontwikkeling van het kind. De VVD besteedt ’haar’ geld aan defensie.

BRON: De Telegraaf

[Home][Geschiedenis][Organisatie][Uitrusting][Personeel][Alarmnr. 112][Spoedmelding][Groene lamp]
De reden hiervoor is dat het groene zwaailicht duidelijker te herkennen is dan het blauwe zwaailicht, want de brandweer en politie maken ook gebruik van blauwe zwaailichten. Hoe gek en vreemd het ook mag zijn, de ambulancebemanning start niet met het behandelen van patienten cq slachtoffers. Vanaf dit moment hebben de ambulanceverpleegkundige en ambulancechauffeur een andere, zeer belangrijke taak.

Taken van de ambulanceverpleegkundige;
Bij een grootschalig ongeval kan de CPA-centralist overwegen om de VCM-wagen in te zetten. (Verbindings Coordinatie Materiaalwagen) en het inzetten van SIGMA-teams. De bemanning bestaat uit een functionaris van de CPA en een Coordinator Gewonden Vervoer. (CGV)

Criteria voor het inzetten van de VCM zijn:
de algehele coordinatie over het geneeskundige deel van het ongeval ter plaatse tot de medisch leider ter plaatse is
een snelle verkenning uitvoeren - indien mogelijk met de collega's van de politie en brandweer- en pleegt korte levensreddende handelingen b.v stabiele zijligging en inventariseert het slachtoffers op de plaats van het ongeval
hij geeft een situatierapport door aan zijn ambulancechauffeur, belangrijke gegevens hierbij zijn het aantal slachtoffers, het aantal beknelde slachtoffers, het soort ongeval, weersgesteldheid, het soort benodigde assistentie en de reeds aanwezige hulp
het zorgen voor een regelmatige situatierapport
het doen van een tweede aanvullende verkenning en het verrichten van de eerste triage waarbij gebruik gemaakt wordt van gewondenkaarten voor het vastleggen van de urgentieklasse
het coordineren van de eerste hulp ter plaatse tot de komst van de medisch leider
het overleggen met de ambulancechauffeur waar een eventuele gewondennest wordt geplaatst
het benoemen van een hoofd gewondennest
het doen van de overdracht aan de medisch leider en blijft in het veld de assistent van de medisch leider
Taken van de ambulancechauffeur
hij/zij blijft bij de ambulance en zorgt dat deze leeg blijft!!
het opstellen van de ambulance zodanig dat deze goed zichtbaar is
zorgen dat het door het groene zwaailicht opvalt
zorgen dat de route niet blokkeert voor de overige hulpverleners
de ambulance chauffeur fungeert als ambulancestation
het onderhouden van de verbindingen tijdens de inzet met de verpleegkundige en de CPA
zorgt voor de opvang van de nieuw aangekomen geneeskundige hulpverleners, informeert en dirigeert hen naar hun plaats van inzet, bijstand ambulances doen de zwaailichten uit en melden zich mondeling bij de eerste ambulance
geeft regelmatig een situatierapport aan de CPA, betreffende informatie over, aankomst bijstand ambulances,aankomst crash/traumateams, aankomst SIGMA-teams, aankomst medisch leider, noodzakelijke logistieke voorzieningen, routing voor de ambulances bij aankomst en vertrek.
de ambulancebijstand wordt te omvangrijk
er is een groot aanbod van slachtoffers
er is sprake van een langdurige inzet waarbij coordinatie, afstemming en verbindingen noodzakelijk zijn
Taken van de VCM.
de VCM-wagen functioneert als vooruitgeschoven post van de CPA om alle ambulance activiteiten in de directe omgeving te coordineren en te registreren,
de VCM-wagen functioneert als verbindingswagen en de bemanning ervan draagt zorg voor de portofoon- en mobilofoonverbindingen met de CPA, de eerst aanwezige ambulance bemanning en andere betrokkenen bij de geneeskundige hulpverlening,
de VCM-wagen functioneert als herkenningspunt en logistiek centrum voor de calamiteit betrokken geneeskundige hulpverleners,
de bemanning van de VCM-wagen maakt voor de spreiding van slachtoffers over de ziekenhuizen gebruik van het Gewondenspreidingsplan.
Sigma-teams.

Sigma staat voor: Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie, een team bestaat uit leden van het Nederlandse Rode Kruis, zij hebben een bijna identieke cursus gevolgd als de ambulancechauffeur.Daarnaast hebben zij een stage periode bij de ambulancediensten gevolgd. Het SIGMA-team werkt in eerste instantie onder de coordinerende organisatorische leiding van de verpleegkundige eerste ambulance.Het SIGMA-team kan ingezet worden in het veld ter ondersteuning van de ambulancehulpverleners of in het gewondennest. In het gewondennest werkt het team onder de leiding van het hoofd gewondennest.
Staatsecretaris van Rijn