De Ambulance Site
alles over ambulances
Zorgkosten
Organisatie
Webdesign: Frank Dusoswa
De aanzet tot de Wet Ambulancevervoer.
Zoals in het vorige hoofdstuk is besproken bemoeide de overheid zich niet met de ambulancediensten.

In 1962 vond bij Harmelen een groot treinongeluk plaats, zoals toen gebruikelijk was snelden uit alle hoeken van het land ambulances toe om gewonden naar ziekenhuizen te brengen. Het gevolg was dat er ter plaatse van het ongeval een grote chaos heerste, bij een patient stonden meerdere ambulances te wachten, terwijl het begeleidende personeel ruzie maakte over wie de patient mocht vervoeren.

De inventarissen van de ambulances waren bovendien niet gestandariseerd, zo gebeurde het dat sommige gewonden niet de hulp geboden werd die ze nodig hadden, terwijl in een andere ambulance deze hulp wel had kunnen bieden.Een voorbeeld van de verschillen was onder meer de maten van de brancard, onderling waren deze niet verwisselbaar.

Deze gang van zaken kwam de hulpverlening bepaald niet ten goede. Uiteindelijk vielen er ca.100 dodelijke slachtoffers, met een betere organisatie van het ambulancevervoer waren dat er misschien minder geweest. Het treinongeluk vormde de aanzet tot de Wet Ambulancevervoer, maar het duurde nog tot 1971 voordat de wet werd aangenomen.
In 1979 is de gehele wet in werking getreden, tussen 1971 en 1979 is de wet in fasen ingevoerd.

De Wet Ambulancevervoer is een zogenaamde raamwet, dit betekent dat in de wet alleen de hoofdzaken worden geregeld.

De details van organisatie, coordinatie, definities en andere eisen zijn uitgewerkt in uitvoeringsbesluiten

Voor de wet is er sprake van ambulancevervoer wanneer het gaat om;


In de wet wordt onder een ambulanceauto verstaan;
Een in het bijzonder voor het vervoer van zieken en ongevalsslachtoffers ingericht motorvoertuig.
Bij het maken van de wet ging men ervan uit dat een aantal zaken beter op regionaal niveau geregeld kon worden. De provincies hebben hiertoe de meeste taken en bevoegdheden gekregen, hoewel het zwaartepunt dus bij de provincies ligt speelt ook de centrale overheid en de gemeenten een rol bij de uitvoering van de wet. Hieronder geven we in het kort een schema wie wat regelt.
Centrale Overheid
het maken van niet plaatselijk gebonden algemene regelingen.
Provinciale Overheid
het maken van regelingen op regionaal niveau
het aanwijzen van CPA-gebieden
het regelen van paraatheid
het bepalen van het aantal ambulances en de spreiding hiervan
Gemeentelijke Overheid
het instellen en in stand houden van CPA's
het overleg met ziekenhuizen
het overleg met vergunninghouders
het overleg met zorgverzekeraars
het overleg met vervoerders
Hierbij kunnen we de Provinciale Overheid nog splitsen in Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Zo zijn Gedeputeerde Staten verantwoordelijk voor het uitwerken van de regels die door de Provinciale Staten zijn vastgelegd.
Vervoer van zieken en ongevalsslachtoffers en hun begeleiders met     ambulanceauto's
minister Schippers


Kamer heeft amper inzicht zorgkosten

Jan-Willem Navis
DEN HAAG -
De Tweede Kamer heeft nauwelijks zicht op de ontwikkeling van de zorgkosten, en het is maar de vraag of minister Schippers (Volksgezondheid) dat wel heeft. Dat blijkt uit een vernietigend geheim onderzoek naar het jaarverslag van het ministerie van Volksgezondheid.

Schippers’ woordvoerder wijst er vaak op dat het haar lukte om een trendbreuk in de stijgende zorgkosten te realiseren. Maar of dat werkelijk zo is, kan niet worden gezegd, omdat goede informatie ontbreekt, stelt Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven van de Kamer. De Rekenkamer was eerder ook al kritisch. Dit terwijl er in de zorg jaarlijks 70 miljard euro omgaat.

Harde cijfers
Harde cijfers over de kosten van ziekenhuizen en psychiaters ontbreken. Ook staat nauwelijks in het jaarverslag of projecten waar miljoenen euro's aan worden uitgegeven wel resultaat hebben. Ramingen van uitgaven die eerder werden gegeven, blijken zelden te kloppen, constateert ook PvdA-Kamerlid Bouwmeester. „En dat terwijl die de basis vormen waarop wij het kabinet moeten controleren. We moeten kunnen zien waar alle zorgpremie aan wordt besteed.”

BRON: De Telegraaf
Do 04 dec 2014

Zorgkosten zijn in Nederland het allerhoogst

door Thijs Rösken

De zorgkosten zijn naar verhouding in Nederland het allerhoogst van heel Europa. Van het bruto binnenlands product gaat 11,8 procent op aan zorg. Vooral in zuidelijk en oostelijk Europa besteedt men een veel kleiner deel van het bbp aan zorg.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Oeso en de Europese Commissie naar gebruik en kosten van de zorg in 2012. Ook het bedrag in euro's per persoon is in Nederland erg hoog. In 2012 kostte de zorg 3829 euro per hoofd van de bevolking, het hoogste bedrag in de Europese Unie. In Zwitserland en Noorwegen (geen lid van de EU) is dit bedrag hoger. Het gewogen EU-gemiddelde in de EU ligt slechts op 2535 euro.


BRON: De Telegraaf

[Home][Geschiedenis][Organisatie][Uitrusting][Personeel][Alarmnr. 112][Spoedmelding][Groene lamp]