De Ambulance Site
alles over ambulances
Personeel
Webdesign: Frank Dusoswa
In het verleden was het personeel van de ambulance bij een groot ongeval moeilijk te onderscheiden.
Sinds een jaar of twee heeft de Sovam een advies kledingsvoorschrift uitgegeven, veel ambulancediensten hebben dit opgevolgd.

Net zoals de politie en brandweer is nu ook het ambulancepersoneel te herkennen aan de kleding.

[Home][Geschiedenis][Organisatie][Uitrusting][Personeel][Alarmnr. 112][Spoedmelding][Groene lamp]
Als gevolg van hun beroepsuitoefening valt de bemanning van een ambulance altijd op. In dit verband ligt er een eerste, van de eigenlijke taak afgeleide verplichting voor de bemanning, namelijk de vertegenwoordiging van het eigen bedrijf.

De naam van het bedrijf staat over het algemeen duidelijk herkenbaar op de ambulance. De bemanning is het visitekaartje van het bedrijf, het is belangrijk dat zij zich een juiste beroepshouding aanmeet. Een correcte beroepshouding zal bij de patient en omstanders de rust bevorderen, waardoor de bemanning zelf beter in staat is voor haar eigenlijke taak.

De taak van de ambulancebemanning is als volgt te omschrijven :

Het zorgdragen voor patienten op zodanige wijze, dat de patient zo spoedig als nodig en wenselijk is, wordt overgebracht naar een opgegeven plaats.

Onder inachtneming wordt verstaan alle verantwoordelijkheden met betrekking tot verpleegkundige- en geprotocolleerde medische zorg en een goed weggedrag.
De zorg voor de patient houdt mede in dat de patient zodanige hulp en bijstand moet worden verleend dat zijn situatie zich stabiliseert.

Het ambulanceteam bestaat altijd uit een verpleegkundige en een chauffeur. Tussen beide teamleden bestaat een nauwe samenwerking en een verdeling van taken.

De verpleegkundige is verantwoordelijk voor de zorg van de zieke of het slachtoffer, de taak van de chauffeur is te verdelen in twee even belangrijke deeltaken, te weten:
bestuurder van de ambulance
assistent van de verpleegkundig
Om de taak van een chauffeur te kunnen uitoefenen dient deze te beschikken over een grote rijvaardigheid. Niet alleen onder gewone omstandigheden maar ook onder barre weersomstandigheden, zoals regen, sneeuw en hagel.

Tijdens de rit worden snelheid, veiligheid en comfort voor de patient met elkaar gecombineerd, het vervoer is voor de patient altijd een extra belasting.
Bron van dit filmpje is 112 Groningen