De Ambulance Site
alles over ambulances
Uit de media......
Spoedmelding
Webdesign: Frank Dusoswa
Ambulance 23, wilt u uitrukken voor een urgentie 1, naar de Eekhoorntjeslaan voor een aanrijding met letsel.

Zo zou een melding voor een ambulance kunnen binnenkomen, voor de bemanning is het duidelijk dat het om een spoedgeval gaat.

Voor de CPA-centralist (Centrale Post Ambulance) is dit echter nog niet voldoende, hij/zij zal de melder om meerdere gegevens vragen. Belangrijke vragen zijn onder andere;
UMCG Ambulancezorg wil
oude ambulances overspuiten
om te voorkomen dat ze in
handen vallen van terroristen
en drugssmokkelaars.
Dat meldt RTV Drenthe. De
oude ambulances worden nu
compleet met bestickering te
koop aangeboden op internet.
Er zijn al maatregelen
genomen door de branche.
Zo moeten ambulances
gestript worden van alle
stickers en logo's als ze
ingeruild worden.
UMCG Ambulancezorg gaat
ambulances die worden
ingeruild nu ook overspuiten.
"Ik ga het voorstel lanceren in
onze brancheorganisatie om
onze auto's ook een andere
kleur te geven. Zodat de kleur
geel uniek blijft voor de
ambulancezorg", aldus
directeur Tjerk Hiddes van
UMCG Ambulancezorg.
Bron: Telegraaf


Man schuldig aan
drugssmokkel met
ambulances
LONDEN
Een Nederlander is in
Engeland schuldig bevonden
aan het smokkelen van drugs
in nep-ambulances. De man
van 55 zou samen met
anderen drugs met een
straatwaarde van ruim 2,2
miljard euro Groot-BrittanniŽ
binnen hebben gesmokkeld,
meldde de BBC vrijdag.
Hij wordt gezien als
'rechterhand'. Zijn straf moet
nog worden bepaald. Een
andere Nederlander (28) is
vrijgesproken, terwijl er eerder
al twee hadden bekend bij de
drugshandel betrokken te zijn
geweest. Het gaat om
mannen van 38 en 51.
De groep werd in juni
opgepakt na maanden
onderzoek. Oude
ambulances werden
opgekocht voor hun
dekmantel, 'ziekentransport'
tussen Engeland en
Nederland. In werkelijkheid
verstopten de mannen drugs
in de ambulances. In juni
werd in een ziekenwagen in
totaal 270 kilo aan cocaÔne,
heroÔne en amfetamine
gevonden, met een
straatwaarde van ongeveer
10 miljoen euro.
Uit onderzoek blijkt dat de
mannen met vijf ambulances
zeker 45 keer naar Groot-
BrittanniŽ zijn gereisd. Ze
gingen onder meer naar
Londen en Manchester
.
BRON: Telegraaf


[Home][Geschiedenis][Organisatie][Uitrusting][Personeel][Alarmnr. 112][Spoedmelding][Groene lamp]
in welke plaats is het ongeval
gaat het om meerdere slachtoffers,
gaat het om een beknelling
zijn er slachtoffers uit de auto geslingerd,
Zoals je kan zien is er voor de CPA-centralist een belangrijke taak weggelegd, hij/zij dient een medische achtergrond te hebben, bij voorkeur een verpleegkundige, een regiokennis, een goede uitdrukkingsvaardigheid.
De meldkamer is vaak gecombineerd met de meldkamer van de brandweer. Tegenwoordig wordt de naam CPA ook wel MAB genoemd, Meldkamer Ambulance Brandweer, veel brandweer-centralisten krijgen een specifieke medische opleiding om ook de CPA-centralist te kunnen assisteren.

We gaan weer terug naar de ambulance-hulpverleners, deze had de ambulance gecontroleerd en was uitruk gereed. Na de melding gaat de ambulance onderweg onder het voeren van optische- en geluidssignalen, dit wil zeggen blauw zwaailicht en sirene.

De bemanning kiest nu voor een bepaalde route, deze dient snel en veilig te zijn, het kan voorkomen dat er wegwerkzaamheden zijn en dat er bruggen in de route liggen.

De chauffeur dient op de hoogte te zijn van wegwerkzaamheden en zal deze indien mogelijk omzeilen, bruggen die op de route liggen worden op aangeven van de bemanning door de cpa-centralist gewaarschuwd.

Ook zal de bemanning nadere gegevens over het ongeval aan de cpa-centralist vragen. Het gaat om een eenzijdig ongeval, 1 slachtoffer met beknelling, tevens is de brandweer en de politie door de centralist gealarmeerd.

Ter plaatse aangekomen zal de bemanning de ambulance op minimaal 10 meter vanaf plaats ongeval op een veilige plek neerzetten, het is een zeer drukke doorgaande weg.

De politie is ter plaatse, de brandweer en ambulance arriveren bijna gelijktijdig. De bevelvoerder meldt zich bij de verpleegkundige en politie, tesamen zijn zij het Coordinatie Team Plaats Incident, het CTPI.
AEr wordt besloten om de weg af te zetten om een veilige werkplek te creeren, het doorgaand verkeer zal door de politie worden omgeleid.
Het bevrijden van het slachtoffer is een multidisciplinaire bezigheid, diverse hulpverleners zullen op een beperkte ruimte hun werkzaamheden moeten uitvoeren.

Om deze ruimte te creeren wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde werkcirkels, de binnenste werkcirkel van ca.5 meter is de cirkel waar alleen hulpverleners zich bevinden die op dat moment aan het slachtoffer of auto werkzaam zijn.
In de buitenste werkcirkel ca.10 meter bevinden zich de overige hulpverleners, en het materiaal wat benodigd is.
Werkcircels
De verpleegkundige van de ambulance beoordeelt de situatie van het slachtoffer, de bevelvoerder beoordeelt de situatie van de auto en de politie draagt zorg voor de wegafzetting.
De chauffeur geeft een situatieoverzicht door aan de centralist-CPA. De verpleegkundige en bevelvoerder maken een plan van aanpak, waarbij tijd en weersomstandigheden een belangrijke factor zijn.

Verslechterd de toestand van de patient zich, dan zal de verpleegkundige dit aan de bevelvoerder doorgeven, dit kan ook in gebarentaal geschieden.

Als de brandweer een veilige werkomgeving heeft gerealiseerd, dient de medische zorg aan te vangen, ook de ambulancebemanning dient zich aan veiligheidsvoorschriften te houden.
Zo zal het dragen van een veiligheidshelm- bril en handschoenen geen overbodige luxe zijn.

Een juiste interpretatie van parameters is bepalend voor de medische handelingen, de snelheid van handelen en het moment van uitnemen van het slachtoffer.
De verpleegkundige dient aan te geven op welke manier en wanneer het slachtoffer daadwerkelijk wordt bevrijd.
ADe brandweer draagt zorg voor het ontmantelen van het voertuig, rekening houdend met de door de verpleegkundige aangegeven manier,veiligheid van het slachtoffer en overige hulpverleners. Gereedschappen die door de brandweer ondermeer gebruikt worden zijn: hydraulische ram, spreider en schaar.
In het brandweerteam is een medisch assistent aanwezig, deze assisteert de ambulance-hulpverleners en zit vaak in het voertuig, hij geeft het slachtoffer en verpleegkundige tekst en uitleg over de handelingen die door de brandweer worden verricht.
Brandweer spreider
Bij elke bevrijding wordt gestreefd naar een gecontroleerde bevrijding, opdat optimale medische zorg kan worden gegeven aan het slachtoffer en voldoende ruimte beschikbaar is om het slachtoffer te kunnen uitnemen.

Het verdient aanbeveling om ernstige ongevallen en ongevallen met beknelling te evalueren met alle betrokken hulpverleners, de evaluatie biedt betrokkenen de gelegenheid om dergelijke ideeen uit te spreken en te toetsen.

Naast het vergaren van kennis over de mogelijkheden, technieken en doelstelling van een andere hulpverleningsdienst, kan men elkaar ook persoonlijk leren kennen.

Dat leidt bij een volgende inzet tot vertrouwen en bekendheid en komt de hulpverlening zeker ten goede.
Regelmatig oefenen met andere hulpverleningsdiensten behoort ook tot de mogelijkheid en strekt tot aanbeveling.
Brandweer schaar
Brandweer RAM